Chính sách bán hàng

Các thỏa thuận chung:

A – Về quyền lợi của khách hàng là người mua các sản phẩm sách mềm và sách tương tác từ chúng tôi

  1. Với gói dịch vụ tham gia thành viên sử dụng sách mềm thư viện Interbooks, trong vòng 12 giờ, quý khách có thể yêu cầu hoàn trả lại nếu các đầu sách chưa như ý.
  2. Trường họp chọn mua lẻ từng bộ, thì sẽ được quyền truy cập vào đầu sách đó bất kể thời gian, sách luôn cập nhật mới khi chúng tôi có nguồn sách mới cung cấp.

B – Về trách nhiệm của Interbooks:

  1. Chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản của quý khách trong thời gian sử dụng, trường hợp quên mật khẩu đăng nhập có thể liên hệ quản trị viên để khôi phục lại.
  2. Chịu trách nhiệm thường xuyên cập nhật các đầu sách mới (nếu có nguồn tư liệu mới).
  3. Thông tin đến các thành viên các vấn đề về kỹ thuật liên quan khi gặp sự cố.