Sách tương tác trực tuyến iTools

Bấm vào hình bên để xem danh sách

(Tham khảo)

Bấm chọn vào hình để xem danh sách

(400k /năm)

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

  • Sách iTools tích hợp audio trong mỗi phần bài học, bài tập.
  • Đặc biệt tích hợp video xem trực tuyến và có hiển thị phụ đề trong video.
  • Chèn thêm các slide Powerpoint từ NXB (tùy bộ)
  • Chèn bổ sung các audioscripts, videoscripts ở cuối sách.
  • Chèn phần đáp án ở cuối sách.

Bấm chọn vào hình để xem danh sách

(600k /năm)

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

  • Sách iTools tích hợp audio trong mỗi phần bài học, bài tập.
  • Đặc biệt tích hợp video xem trực tuyến và có hiển thị phụ đề trong video.
  • Chèn thêm các slide Powerpoint từ NXB (tùy bộ)
  • Chèn các audioscripts, videoscripts trong mỗi đơn vị bài học và các phần luyện tập
  • Chèn đáp án ngay trong mỗi đơn vị bài học và các phần luyện tập