INTERBOOKS – sách tiếng anh tích hợp tương tác

Bấm chọn vào các dịch vụ và sản phẩm sách số chuyên Tiếng Anh bên dưới hoặc các mục lục bên trên.

Tham gia cộng tác, từ vấn cùng các trung tâm Anh ngữ xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy nội bộ.

TOP 10 SẢN PHẨM NỔI BẬT

CÁC SẢN PHẨM CHO SÁCH MỚI CÓ

Các dạng tài liệu chia sẻ khác

Chính sách ưu đãi hỗ trợ

  • Trường hợp làm mất dữ liệu đã mua, interbooks có thể hỗ trợ tải lại dữ liệu
  • Mua trọn bộ một giáo trình đủ cấp độ, giá thương lượng có giảm
  • Mua trọn bộ tài nguyên và cả phần mềm gốc của NXB, tặng thêm gói iTools online Học sinh (trị giá 400k/năm)
  • Gia hạn tiếp gói thư viện số từ năm thứ hai giảm còn 300k/năm và tặng thêm gói iTools online Học sinh (trị giá 400k/năm)
  • Gia hạn tiếp gói thư viện số từ năm thứ ba giảm còn 300k/năm và tặng thêm gói iTools online Học sinh và Giáo viên (trị giá 600k/năm)
  • Gia hạn tiếp gói iTools online Học sinh hoặc iTools online Giáo viên từ năm thứ hai phí giảm chỉ còn 300k/năm
  • Xem thêm bảng giá chung tại đây: Link

Tham khảo chất lượng sách mẫu bên dưới

  • * Bấm chọn tên từng nhà xuất bản trong bảng bên dưới để sắp xếp tên sách theo thứ tự alphabet lần lượt.
  • ** Bấm nút Next để xem danh sách kế tiếp trong bảng danh sách của NXB đó.
  • *** Bấm vào phần chữ in đậm bên trong danh sách để xem tham khảo.
OXFORD (sách mẫu)
American Family and Friends 2nd Edition
Family and Friends National Edition
Let's Go 5th Edition
Bright Ideas
Life Vision
American English File 3rd Edition SB, WB
English File 4th Edition
Beehive SB, WB
Everybody Up 2nd Edition
Headway 5th Edition
Business Result 2nd Edition
Incredible English 2nd Edition
Oxford Discover 2nd Edition
Show and Tell
First Friends 2nd Edition
Get ready for YLE (series)
Grammar by Jennifer Seidl
Grammar for Schools
Inside Listening and Speaking
Inside Reading 2nd Edition
Inside Writing
Oxford Phonics World
Primary Skills
Skills World
Solutions 3rd Edition
Teen2Teen
Speak Now
Word Skills
Q:Skills for Success 3rd Edition
Tactics for Listening 3rd Edition
Seclect Readings
Friends Plus
English Plus 2nd Edition
Insight
Wide Angle
Project Explorer
Achieve 2nd Edition
Champions 2nd Edition
American English File 2nd Edition
American Headway 3rd Edition
Engage Special Edition
Got it! 2nd Edition
PEARSON (Sách mẫu)
New Big Fun
Rise and Shine
Speak out 3rd Edition
Wider World 2nd Edition
Connectivity
Focus 2nd Edition
Focus Grammar 5th Edition
Formula (series)
Little Stars
My Disney Stars and Friends
Big English 2nd Edition
English Code AmE SB, WB
Expert IELTS CB
Gold (series)
Gold Experience 2nd Edition SB, WB
New Round Up
Now I know
Roadmap
StartUp
American Speak Out
Firsthand
Market Leader
Read Right
Summit 3rd Edition
Top Notch 3rd Edition
Primary Academy
Secondary Academy
Business Partner
Wider World 1st Edition
Focus 1st Edition
MACMILLAN (Sách mẫu)
Academy Stars SB, WB
Share It! SB, WB
Doodle Town 2nd Edition SB, AB
Breakthrough Plus 2nd Edition SB, WB
Gateway to the World SB, WB
Gateway 2nd Edition SB, WB
Get Involved SB, WB
Language Hub SB, WB
Little Learning Stars
Learning Stars PB, AB, MB
Skillful 2nd Edition
Speak your Mind
Ready for B2 First (4th Edition) SB, WB
Ready for C1 Advanced (4th Edition) SB, WB
Speaking of Speech
Give Me Five!
Beyond
Optimise
Open Mind 2nd Edition
Paragraph Writing
CÁC NXB KHÁC (Sách mẫu)
Collins Get Ready for IELTS
Collins Key Business Skills
Collins English for Business Speaking
Collins Workplace English
Collins Practice Tests for IELTS
Collins English for Exams Skills for IELTS
Collins A2-B1 (8 Practice tests)
Richmond Learn with Ollie
Richmond Amanda and Friends SB, WB
Richmond Pesonal Best
Richmond Achievers
Richmond Young Achievers
Richmond Vocabulary Builder
GrapeSeed
Grammar Plus (ELi)
Little Hands (e-Future)
Model Essays
Debating Challenge
Listen Up (e-Future)
Listen Up Plus (e-Future)
TOEFL Primary Step
Step by Step Listening (e-Future)
More Step by Step Listening (e-Future)
Step into IELTS
Compass Hang Out SB, WB
Compass Writing Framework (series)
Compass Super Easy Reading 3rd Edition (series)
Compass Speaking Time
Compass Sounds Great 2nd Edition SB, WB